ISSD

Wageningen UR

Ontwerp logo

ISSD Africa (Integrated seed sector development) is een programma van Wageningen University & Research. Het programma stelt zich ten doel om meer en beter zaad beschikbaar te krijgen voor boeren. Het programma kijkt daarbij naar de hele keten van zaadproductie en vermarkting alsmede naar de wet- en regelgeving.

© COPYRIGHT 2021 - Grafisch ontwerpbureau Studio Kaap